TŰZMEGELŐZÉSI SZOLGÁLAT

A tűz elleni védekezés, önmagunk, embertársaink és javaink tűz elleni védelme mindnyájunk érdeke és kötelessége!

Az illetékes hatóságok nagy szigorral sújtanak le a tűzvédelmi szabályok megszegőire. Egy alkalommal akár 10.000.000 Ft. tűzvédelmi bírság is kiszabható, olyan szabályok megszegéséért is, amelyről az érintett addig nem is tudott!

A Tűzmegelőzési Szolgálat az Életjavító Szövetség egyik legrégebbi szolgálata, amely működésének több mint tíz éve során nagyon sok ember életét, testi épségét, anyagi javait és munkahelyét óvta meg a tűz veszélyétől.

Az ÉSZ Tűzmegelőzési Szolgálat ingyenes szolgáltatása

Tűzmegelőzési Szolgálatunk ingyenesen ad tanácsot, iránymutatást egy-egy konkrét tűzvédelmi kérdésben mindazoknak, akik azt a Kapcsolat c. oldalon megadott lehetőségek egyikén kérik.

Az ÉSZ Tűzmegelőzési Szolgálat díj ellenében végzett szolgáltatásait különösen ajánljuk:

  • Vállalkozásoknak (a szolgáltatás, az ipar, a kereskedelem és a közlekedés területén is)
  • Intézményeknek (pl. óvodáknak, iskoláknak, közösségi házaknak;
  • Egyházi, vallási közösségeknek, gyülekezeteknek;
  • Társasházak, lakóépületek fenntartóinak, kezelőinek

 A szolgáltatások díjaiban, fizetési ütemezésében és módjában a megrendelő igényeinek és lehetőségeinek megfelelően, több konstrukciós lehetőség közül a legmegfelelőbb együttes kiválasztásával, rugalmasan meg tudunk állapodni.

 

A TŰZMEGELŐZÉSI  SZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSAINAK
köre és lényeges elemei, jellemzői

 

Tűzvédelmi állapotfelmérés és értékelés

A tűzvédelmi állapotfelmérés és értékelés alapjául szolgál minden további tűzvédelmi együttműködésnek. Az állapotfelmérés során személyes konzultációt követően a megrendelővel vagy képviselőjével áttanulmányozzuk a tűzvédelmi okmányokat, dokumentumokat, majd alapos helyszíni bejárást tartunk „pincétől a padlásig”. Ez alapján készítjük el a Tűzvédelmi Értékelés című szakmai dokumentumot, amely a megállapí­tások mellett az ajánlott intézkedéseket is személyre szabottan, érthetően és gyakorlatiasan, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva tartalmazza. Mindezt a hatósági ellenőrzést végző személy szemszögéből (is)!

 

Tűzvédelmi szolgáltatás folyamatos (átalánydíjas) biztosítása

A tűzvédelmi helyzet szakember általi, folyamatos felügyelete, a konzultációs lehetőség, a tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági, és polgári jogi ügyekben való szakmai támogatás jelentősen javítja minden objektum biztonságát. A vonatkozó jogszabályok egyes esetekben elő is írják a meghatározott szintű végzettséggel rendelkező tűzvédelmi szakember foglalkoztatását vagy szolgáltatásának igénybe vételét.

 

Tűzvédelmi Szabályzat készítése

A Tűzvédelmi Szabályzat a létesítmény tűzvédelmének alapdokumentuma. A készít­tetésére kötelezettek körét, elkészítőjének képesítési követelményeit, a szabályzat kötelező tartalmi elemeit a vonatkozó jogszabályok tűzvédelmi bírság terhe mellett írják elő.

A gondosan elkészített, jól megfogalmazott, a tűzvédelmi szakmai előírásokat jogi és vezetési-szervezési szempontból is alátámasztó Tűzvédelmi Szabályzat – megfelelő oktatás mellett – nagymértékben hozzájárul a tűzesetek megelőzéséhez, illetve tűzeset bekövetkezése vagy tűzvédelmi hatósági felelősségre vonás esetén segíti a felelősségi viszonyok tisztázását is.

A nagyobb lakóépületek, társasházak számára Tűzvédelmi Házirend készítését írja elő a jogszabály. Ennek elkészítését is szívesen vállalják szakembereink.

 

Tűzvédelmi oktatás megtartása és szabályos dokumentálása

Munkavállalóinak munkavégzés megkezdése előtti, illetve rendszeres, valamint szükség esetén rendkívüli tűzvédelmi oktatásáról és annak megfelelő dokumentálásáról minden munkáltató köteles gondoskodni. Szakembereink emberi és szakmai hitelessége mellett a felnőttoktatásban szerzett gyakorlatuk is garantálja az általuk megtartott tűvédelmi oktatás színvonalát.

 

A megfelelő tűzvédelmi szolgáltatások igénybevételének szakmai támogatása

A szükséges tűzvédelmi szolgáltatások körének pontos meghatározásával, („minden, ami kell, és semmi, ami nem kell”), a megfelelő szolgáltató és szolgáltatás körültekintő kiválasztásával sok kellemetlenséget és jelentős költségeket takaríthat meg.

Ebbe a körbe tartozó feladatok különösen:

  • a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek körének meghatározása, beiskolázása;
  • a tűzoltó készülékek beszerzése és elhelyezése, karbantartatása;
  • a tűzi vízforrások ellenőriztetése, karbantartatása;
  • az elektromos és a villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgáltatása.

 

A tűzvédelemmel kapcsolatos, hivatalos ügyintézés szakmai és jogi támogatása

A szolgáltatás keretében a megrendelő érdekeinek és igényeinek megfelelően vállaljuk a hatóságokkal való tűzvédelmi egyeztetéseket, iratok, beadványok előkészítését, valamint a megrendelő szerződéseinek, megállapodásainak véleményezését, a tűzvédelmi és a jogi szakembereink együttműködésével.