Tisztelettel köszöntjük Kedves Olvasónkat!

Felhívjuk figyelmét, hogy honlapunk átalakítása folyamatban van.
Köszönjük megértését.

Honlapunkkal két fontos célkitűzést szeretnénk megvalósítani: egyrészt az Életjavító Szövetség életét, jellemzőit, szolgáltatásait bemutatni, ezáltal jogszabályi közzétételi kötelezettségeknek eleget tenni, másrészt fontos és hasznos – sőt, ÉLETMENTŐ – ismeretekkel, nem utolsó sorban pedig némi humorral, jó kedvvel szolgálni.
Azonban mindenekelőtt

engedjen meg egy különleges
BEMUTATKOZÁST!

“A név kötelez”, és “A címer a gazdáját hirdeti” – e két régi mondás közül az első ismert, a második kevésbé, egy azonban mindenképpen közös bennük: mindkettő teljes mértékben igaz ránk. Az Életjavító Szövetség eszmeiségét, szervezeti filozófiáját tökéletesen fejezi ki neve és címere. Különleges bemutatkozásunk keretében fölteszünk róluk néhány kérdést, és meg is válaszoljuk azokat.

Miért Életjavító?
Az Életjavító Szövetség célja segíteni az élet védelmét, az emberek életminőségének javítását, jogaik és lehetőségeik érvényesítését, valamint a magyar nemzeti értékek megőrzését és gazdagítását.
Természetesen nem tudunk egy mindenható szerelőként odamenni, és megjavítani mindent, ami elromlott. Abban azonban töretlenül hiszünk, sőt, biztosak vagyunk, hogy tevékenységünkkel, szolgálatainkkal jobbá, eredményesebbé, boldogabbá tudjuk tenni a velünk kapcsolatba lépő emberek életét.

Miért Szövetség?
A “szövetség” szó szűkebb, szigorúan jogi értelemben szervezetek (pl. egyesületek, alapítványok) közösségét jelenti. Mi azonban a tágabb, gazdagabb értelmezését valljuk magunkénak: egy kis létszámú, ezért rugalmas egyesületként úgy szeretnénk minél nagyobb hatást elérni, hogy akár hosszú időre, akár alkalmi jelleggel szövetségre lépünk (a szó nemes értelmében szövetkezünk) olyan emberekkel, szervezetekkel, vállalkozásokkal, akik (amelyek) egyetértenek célkitűzésünkkel, és szívesen együttműködnek velünk.

Mit fejez ki a címer színösszeállítása?
A piros-fehér-zöld színösszeállítással is szeretnénk bemutatni: nagyon fontos érték számunkra a Magyarországhoz és a magyar néphez való tartozásunk. Mindemellett tisztelünk minden más népet, nemzetet országot, és főleg a hozzájuk tartozó embereket. Szívesen segítjük, fogadjuk, sőt, befogadjuk a nem magyarokat is – mint ahogy ez a valódi magyarokra mindig jellemző is volt.

Melyik kéz a miénk?
A címeren egy segítséget kérő, és egy segítséget, áldást, megnyugtatást kínáló kéz látható. Jogos a kérdés: Melyik kéz, melyik szerep a miénk? A válasz: mikor melyik. Szeretnénk segíteni, amikor, amiben, amilyen mértékben csak lehetőségünk van rá, ugyanakkor nem félünk vagy szégyellünk segítséget kérni és elfogadni sem.

Mi az a szép, fehér madár?
Természetesen tudjuk, hogy mindenki felismerte: BÉKEGALAMB. Szervezeti életünkben, szolgálatainkban, tevékenységünkben mindig a békés megoldásra, a békesség megteremtésére, helyreállítására igyekezünk.
Mindemellett fontos lehet tudni rólunk, hogy – bár az Életjavító Szövetség nem vallási szervezet – az életjavítók közül sokan hívő és hitünket vállaló keresztények vagyunk. Számunkra a fehér galamb két mélyebb értelemmel is rendelkezik: kifejezi Isten és az ember megbékélését, valamint a Szent Lélek vezető, segítő jelenlétét. Ez alapjaiban határozza meg célkitűzéseinket, döntéseinket, hozzáállásunkat. (Ígérjük, hogy nem fogunk senkit erőszakos hittérítéssel megrohamozni, és a tagsági viszonyt, az együttműködést vagy szolgáltatások igénybevételét sem kötjük felekezeti hovatartozáshoz. Mindemellett, ha  hitünk valakinek akadályt jelent a velünk való kapcsolatfelvételben, döntését, ha sajnálattal is, de tudomásul vesszük.)

Tudnivalók, kérések, szabályok
a honlappal kapcsolatban

Aktív szavak
Reméljük,  hogy a honlapunkon leírt szavak aktívan járulnak hozzá minden Kedves Olvasónk életének javításához, gazdagításához. Egyes szavakat azonban informatikai értelemben is aktívvá tettünk, amelyekre kattintva a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó kiválasztott részre, cikkre léphet. E hivatkozásikat zöld színnel jelöljük. (Nem minden zöld betűs szó aktív, de ez a nyíl hegyével könnyen ellenőrizhető)

Szerzőség és szerzői jogok
A honlap felelős szerkesztője: dr. Szelid Zoltán ügyvezető; a Szövetség címerét Berényi Kovács Sándor készítette. A honlapon közzé tett cikkek, képek, felvételek, művek – a továbbiakban együtt: tartalmi elemek – szerzőjét alapvetően akkor tüntetjük fel, ha az a művészeti értéke vagy szakmai hitelessége szempontjából indokolt, vagy ha azt a szerző külön kéri. A máshonnan átvett tartalmi elemek forrását és szerzőjét természetesen a jogszabályi kötelezettségünknek megfelelően feltüntetjük.
A tartalmi elemeket máshol megjelentetni, közzétenni csak a szerző előzetes engedélyével, idézni, forrásként felhasználni pedig csak a szerzői jogok betartásával szabad! (A szerzőkkel, illetve a szerzői jogok tulajdonosaival való kapcsolatfelvételben kérésre szívesen segítséget nyújtunk.)

Ismétlések, hasonlóságok – nem véletlenül
Az Életjavító Szövetség és a hozzá tartozó közösségek, szolgálatok honlapjai szerkezetükben, és néha tartalmukban is sok hasonlóságot mutatnak: hiszen ami tetszik nekünk az egyik honlapon, az tetszik a másikon is. Reméljük, Önnek is tetszeni fog.
Emellett a honlapon belül is találhatók ismétlődések: néhány fontos adatot, információt több oldalon is feltüntetünk, hagy azokat a Kedves Olvasókat is tájékoztatni tudjuk róluk, akik nem a honlap egészét olvassák végig, hanem csak az őket érdeklő részeket “szemelgetik” ki belőle.

Meghívhatjuk néhány jó “K-V”-ra?
A honlapon lévő írások egyes pontjainál megállunk majd egy kis különleges „kávé­zásra(reméljük, ez a kávét nem szeretőknek is tetszeni fog):
K:” jelöléssel leírjuk a témakörhöz kapcsolódó, legjel­lem­zőbb vagy legérde­kesebb kérdéseket, hozzászólásokat, netán kifogásokat, majd
V:” jelöléssel leírjuk az azokra adott válaszai­nkat.

* * *

Remélem, sok kellemes és hasznos percet fogunk itt együtt eltölteni.

A magam és az ÉLETJAVÍTÓ SZÖVETSÉG nevében, üdvözlettel:

 

Dr. Szelid Zoltán
ügyvezető