CÉLUNK, TEVÉKENYSÉGÜNK

Az Életjavító Szövetség célja segíteni az élet védelmét, az emberek életminőségének javítását, képességeik és jogaik érvényesítését, valamint a magyar nemzeti értékek megőrzését és gazdagítását.

Közhasznú tevékenységeink

A közhasznú szervezetként való elismerésnek feltétele, hogy a szervezet  jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva tudja igazolni, milyen állami, önkormányzati közfeladatokban működik közre. Ennek körében az Életjavító Szövetség…

védi az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, amely Magyarország Alaptörvényének I. cikk (1). bekezdése alapján az állam elsőrendű kötelessége;

támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontja alapján önkormányzati feladat;

családsegítő, családvédelmi tevékenységének körében közreműködik az állomnak a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvényben foglalt, alábbi célkitűzéseinek, közfeladatainak teljesítésében:
„1. § (1) Az állam – önmagukban vett méltóságuk és értékük miatt is – védi a család és a házasság intézményét.”
“6.
§ (1) Az állam elősegíti és támogatja a családbarát szemlélet kialakulását és fenntartását a társadalmi és a gazdasági élet valamennyi területén.”
“25.
§ (1) A generációk közötti együttműködés ösztönzése érdekében az állam törekszik arra, hogy a család tagjainak egymás iránti felelősségvállalása erősödjön, és ez a felelősségvállalás elismerést nyerjen.”

Kulturális szolgáltatások keretében végzi különösen a következőket: “előadó-művészeti szervezet támogatása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása”; amely – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja alapján előírt önkormányzati feladat.

 

Közcélú tevékenységeinek kifejtése, feladatai megvalósításának szerve­zése és végre­hajtása,
illetve a szol­gál­­tatások nyújtása érdekében szervezetünk:

a;  közösségeket, közérdekű szolgálatokat, valamint intézményeket alapít és működtet vagy támogat;

b;  pénzbeni segélyek, támogatások, természetbeni juttatások, valamint személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások útján segíti a rászorulókat;

c;  ismeretterjesztést, felvilágosítást, szaktanácsadást és szakszolgáltatásokat végez;

d; könyveket, folyóiratokat, kép- és hanghordozó anyagokat ad ki;

e;  díjakat alapít, támogatásokat nyújt, jutalmaz;

f;     rendezvényeket, tanfolyamokat, szabadidős- és sport­programokat szervez;

g;  az általa kínált, illetve a céljaival egybevágó termékek és szolgáltatások népszerű­sítése, értékesítése érdekében terjesztő-forgalmazó tevékenységet végez;

h;  él a vonatkozó jogszabályok által a társadalmi szervezetek részére megadott egyeztetési, észrevételi és egyéb jogokkal;

i;   jogsegélyt és mediációs szolgáltatást nyújt.