JOGI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

Jogi tanácsadó szolgálatunk keretében a jogi végzettség mellett jelentős élettapasztalattal, emberismerettel rendelkező szakemberünk ad tanácsot, illetve nyújt tevőleges segítséget a hozzánk forduló embereknek (magánszemélyeknek), valamint közérdeket szolgáló szervezeteknek (különösen egyesületeknek, alapítványoknak, egyházi közösségeknek), illetve az azok alapításán dolgozóknak. Szolgáltatásaink nem pótolják az ügyvédi, közjegyzői tevékenységet, és főként nem a bírósági, hatósági eljárásokat.

Az évek során nagyon sok embernek és szervezetnek sikerült hasznos segítséget nyújtanunk e szolgálatunk által, és továbbra is szívesen állunk mindazok rendelkezésére, akik megtisztelnek minket bizalmukkal.

A kérdést föltenni, szolgáltatásunkat igényelni a Kapcsolat című oldalunkon megadott módokon lehet (akár név nélkül is).  A tanácsot kérő kilétét és az eset egészét természetesen bizalmasan kezeljük.

 

Magánszemélyek által igénybe vehető szolgáltatások

Az embereknek, mint magánszemélyeknek szolgáltatásaink ingyenesek, ám míg egy részük mindenki rendelkezésére áll, addig más részük szociális alapon igényelhető.

A mindenki számára igénybe vehető szolgáltatásaink körében
– segítünk a helyzet jogi értékelésében, tájékoztatást adunk a jogokról, kötelességekről, lehetőségekről;
– irányt mutatunk a hivatalos ügyekben való elinduláshoz, továbblépéshez (pl. milyen intézkedéseket lehet és érdemes megtenni, milyen szervhez, hatósághoz lehet az ügyben fordulni).
Ez a két szolgáltatási kör nem tűnik soknak, de a esetek túlnyomó részében már csupán ezekkel sikerül jelentős érdemi segítséget nyújtanunk.

Szociális alapon igénybe vehető szolgáltatásaink körében (az előzőeken felül)
– segítünk a szükséges hivatalos iratok, beadványok elkészítésében, valamint célba juttatásában, benyújtásában;
– folyamatos konzultációval, tanácsadással támogatjuk az azt igénylő személyt a hivatalos eljárásban, ügyintézésben.
(A szociális rászorultságot igyekszünk a lehető legtapintatosabban felmérni és kezelni. E szolgáltatásokkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy személyi és anyagi lehetőségeink sajnos korlátozottak.)

Tanácsainkkal, iránymutatásainkkal az igazságos, békés, és az úgynevezett “nyer-nyer” megoldást igyekszünk elősegíteni. A jogosság mellett az igazságosságot is ugyanolyan fontosnak tartjuk. Nem biztos, hogy a hozzánk fordulónak adunk igazat: amikor arra van szükség, akkor inkább segítünk az igazság megértésében, elfogadásában.

 

Közérdeket szolgáló szervezetek által
igénybe vehető szolgáltatásaink 

E körben mind a most alakuló, mind a már működő szervezetek számára nyújtunk szolgáltatásokat, részben díjmentesen, részben szolgáltatási díj, költségtérítés ellenében.

Alakuló szervezeteknek ajánlott, díjmentes szolgáltatásaink keretében
– segítünk a megfelelő szervezeti forma kiválasztásában,
– iratmintákat küldünk,
– tanácsokkal, konzultációval segítjük a kezdeti lépéseket.

Alakuló szervezetek számára díj és költségtérítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink keretében
– megfogalmazzuk az Alapító okiratot, Alapszabályt, az alapítók igényeinek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
– szabályosan levezetjük és dokumentáljuk az alakuló közgyűlést (amelyik szervezeti formánál ez szükséges);
– elvégezzük a bírósági nyilvántartásba vétel kérelmezésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén segítünk a hiánypótlásban.

Meglévő szervezeteknek ajánlott, díjmentes szolgáltatásaink keretében
– konkrét kérdésre, helyzetre vonatkozóan tájékoztatást adunk a jogokról, kötelességekről, lehetőségekről;
– áttekintjük, véleményezzük a számunkra megküldött szabályzatokat, szerződéseket, hivatalos iratokat;
– irányt mutatunk a hivatalos ügyekben való elinduláshoz, továbblépéshez (pl. milyen intézkedéseket lehet és érdemes megtenni, milyen szervhez, hatósághoz lehet az ügyben fordulni).

Meglévő szervezeteknek ajánlott, díj és költségtérítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink keretében
– megfogalmazzuk a kért szabályzatokat, hivatalos iratokat, szerződéseket, beadványokat,  a megrendelő igényeinek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
– részt veszünk a szervezet közgyűlésén, tárgyalásain, hivatalos összejövetelein, és jogi tanácsainkkal, véleményünkkel támogatjuk azok eredményességét;

– szabályosan levezetjük és dokumentáljuk a közgyűlést, tárgyalást, hivatalos összejövetelt.

A szolgáltatási díjak, költségtérítések mértékéről az ráfordítandó idő- munkamennyiség, valamint a tényleges, indokolt költségek (pl. utazás, szállás, étkezés) alapján méltányos ajánlatot adunk, figyelembe véve az igénylő szervezet hasznosságát és anyagi lehetőségeit.