JOGI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

Jogi tanácsadó szolgálatunk keretében a jogi végzettség mellett jelentős élettapasztalattal, emberismerettel rendelkező szakemberünk ad tanácsot, illetve nyújt tevőleges segítséget a hozzánk forduló embereknek. Szolgáltatásaink nem pótolják az ügyvédi, közjegyzői tevékenységet, és főként nem a bírósági, hatósági eljárásokat.
Az évek során nagyon sok embernek és szervezetnek sikerült hasznos segítséget nyújtanunk e szolgálatunk által, és továbbra is szívesen állunk mindazok rendelkezésére, akik megtisztelnek minket bizalmukkal.
Szolgáltatásaink ingyenesek, ám míg egy részük mindenki rendelkezésére áll, addig más részük szociális alapon igényelhető.

A kérdést föltenni, szolgáltatásunkat igényelni a Kapcsolat című oldalunkon megadott módokon lehet (akár név nélkül is).  A tanácsot kérő kilétét és az eset egészét természetesen bizalmasan kezeljük.

A mindenki számára igénybe vehető szolgáltatásaink körében
– segítünk a helyzet jogi értékelésében, tájékoztatást adunk a jogokról, kötelességekről, lehetőségekről;
– irányt mutatunk a hivatalos ügyekben való elinduláshoz, továbblépéshez (pl. milyen intézkedéseket lehet és érdemes megtenni, milyen szervhez, hatósághoz lehet az ügyben fordulni, ajánlott vagy szükséges-e ügyvédi, közjegyzői vagy mediátori közreműködés).
Ez a két szolgáltatási kör nem tűnik soknak, de a esetek túlnyomó részében már csupán ezekkel sikerül jelentős érdemi segítséget nyújtanunk.

Szociális alapon igénybe vehető szolgáltatásaink körében (az előzőeken felül)
– segítünk a szükséges hivatalos iratok, beadványok elkészítésében, valamint célba juttatásában, benyújtásában;
– folyamatos konzultációval, tanácsadással támogatjuk az azt igénylő személyt a hivatalos eljárásban, ügyintézésben.
A szociális rászorultságot igyekszünk a lehető legtapintatosabban felmérni és kezelni. E szolgáltatásokkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy személyi és anyagi lehetőségeink sajnos korlátozottak.

Tanácsainkkal, iránymutatásainkkal az igazságos, békés, és az úgynevezett “nyer-nyer” megoldást igyekszünk elősegíteni. A jogosság mellett az igazságosságot is ugyanolyan fontosnak tartjuk. Nem biztos, hogy a hozzánk fordulónak adunk igazat: amikor arra van szükség, akkor inkább segítünk az igazság megértésében, elfogadásában.