AZ ÉLETJAVÍTÓK
– emberek a Szövetségben –

Az Életjavító Szövetség testét, lelkét, cselekvő erejét a szervezeti életében részt vevő, közreműködő, vele kapcsolatban álló emberek adják: a szervezet legnagyobb értéke az ember!

Egyesületi tagjaink

A Szövetség magja, központi egysége jogilag egy egyesület, amely jellegénél fogva azonos cél érdeklében együttműködő emberek: tagok, közössége. A Szövetség egyesületi tagjai lehetnek rendes, tiszteletbeli, illetve pártoló tagok.

A rendes tagok

A rendes tagok olyan emberek, akik aktívan részt vesznek a szervezet életében, tevékenységében, döntéseiben. Szavazati joggal rendelkeznek a Szövetség legfőbb döntéshozó szervében, a Közgyűlésben, a szervezet vezetőinek, tisztségviselőinek megválasztásában, illetve ők maguk is választhatók a vezető tisztségekre.
A Szövetség sorsa gyakorlatilag az ő kezükben van, ezért:
– rendes tag csak cselekvőképes (tehát nagykorú, belátási képességeinek teljes birtokában lévő), a magyar nyelvet biztosan értő ember lehet;
– a Közgyűlésen való, aktív részvétel nemcsak jog, de kötelezettség is;
– a Szövetség képzések, továbbképzések teljesítését írhatja elő számukra, a tagsági viszony keletkezésének, illetve fenntartásának feltételeként is.

A tiszteletbeli tagok

Az Életjavító Szövetség tiszteletbeli tagja az az ember, akit életműve, munkássága elismeré­seként, vagy egyéb jelentős okból a Szövetség a tiszteletbeli tagságra felkér, ha a felkérést elfogadja. A tiszteletbeli tag
– tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésén, valamint
– tiszteletbeli tagi címét bárhol nyilvánosan használhatja, és a Szövetség is bemutathatja őt tiszteletbeli tagjaként.

A pártoló tagok

Pártoló tag lehet az az ember, szervezet vagy közösség, aki (amely) egyetért az Életjavító Szövetség célkitűzéseivel, és vállalja, hogy azt erkölcsileg és külön megállapodás szerinti, rendszeres pártolói támogatással anyagilag is támogatja. A pártoló tag
– tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésén, valamint
– pártoló tagi jogállását bárhol nyilvánosan használhatja, feltüntetheti.

 

Közösségeink, szolgálataink tagjai

A közösségek, szolgálatok tagjai azok ez emberek és szervezetek (jogi személyek) lehetnek, akiket (amelyeket) önkéntes jelentkezésük alapján az adott közösség, szervezet belső szabályai és feltételrendszere szerint befogad. A közösségbe, szolgálatba való tartozás nem minősül az előző fejezetben ismertetett egyesületi tagsági jogviszonynak, attól teljesen független (így természetesen az egyik nem is zárja ki a másikat).

 

Önkénteseink

Szervezeti működésünket, szolgálatainkat, a köz javát szolgáló tevékenységünket óriási mértékben segítik a jó szándékú, idejüket és energiájukat önzetlenül felajánló emberek: az önkéntesek. Ők lehetnek egyesületi, közösségi, szolgálati tagjaink, de teljesen kívülállók is. Folyamatosan, akár évtizedeken át is részt vehetnek tevékenységünkben, de azt is megköszönjük, ha csak egy-egy programunkhoz csatlakoznak.
Mindemellett nálunk is teljesíthető az érettségi vizsga feltételeként előírt közösségi munka.