CIVIL MENTOR SZOLGÁLAT

Civil mentor szolgálatunk keretében nonprofit szervezeteknek – egyesületeknek, alapítványoknak, egyházi közösségeknek), illetve az azok alapításán dolgozóknak nyújtunk jogi és szervezési tanácsadást, segítséget.

A kérdést föltenni, szolgáltatásunkat igényelni a Kapcsolat című oldalunkon megadott módokon lehet (akár név nélkül is).  A tanácsot kérő kilétét és az eset egészét természetesen bizalmasan kezeljük.

Alakuló szervezeteknek ajánlott, díjmentes szolgáltatásaink keretében
– segítünk a megfelelő szervezeti forma kiválasztásában (pl. alapítvány, egyesület, szövetség),
– iratmintákat küldünk,
– tanácsokkal, konzultációval segítjük a kezdeti lépéseket.

 Alakuló szervezetek számára díj és költségtérítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink keretében
– előkészítjük az Alapító okiratot, Alapszabályt, az alapítók igényeinek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
– szabályosan levezetjük és dokumentáljuk az alakuló közgyűlést (amelyik szervezeti formánál ez szükséges);
– szakmailag támogatjuk (mentoráljuk) a bírósági nyilvántartásba vétel kérelmezésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén segítünk a hiánypótlásban.

Meglévő szervezeteknek ajánlott, díjmentes szolgáltatásaink keretében
– konkrét kérdésre, helyzetre vonatkozóan tájékoztatást adunk a jogokról, kötelességekről, lehetőségekről, szervezési megoldásokról;

– áttekintjük, véleményezzük a számunkra megküldött szabályzatokat, szerződéseket, hivatalos iratokat;
– irányt mutatunk a hivatalos ügyekben való elinduláshoz, továbblépéshez (pl. milyen intézkedéseket lehet és érdemes megtenni, milyen szervhez, hatósághoz lehet az ügyben fordulni).

Meglévő szervezeteknek ajánlott, szolgáltatási díj, illetve költségtérítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink keretében
– megfogalmazzuk a kért szabályzatokat, hivatalos iratokat, szerződéseket, beadványokat,  a megrendelő igényeinek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően;

– részt veszünk a szervezet közgyűlésén, tárgyalásain, hivatalos összejövetelein, jogi és tanácsainkkal, véleményünkkel támogatjuk azok eredményességét;
– szabályosan levezetjük és dokumentáljuk a közgyűlést, tárgyalást, hivatalos összejövetelt.

A szolgáltatási díjak, költségtérítések mértékéről az ráfordítandó idő- munkamennyiség, valamint a tényleges, indokolt költségek (pl. utazás, szállás, étkezés) alapján méltányos ajánlatot adunk, figyelembe véve az igénylő szervezet hasznosságát és anyagi lehetőségeit.