SZERVEZETI ADATLAP

Szervezeti adatlapunkon “száraz” adatközlés szintjén, fehéren-feketén tesszük közzé az Életjavító Szövetség legfontosabb adatait, amelyekhez csak indokolt esetben fűzünk rövid kiegészítéseket. Úgy gondoljuk, hasznos lehet, ha a legfontosabb tényeket, adatokat ilyen átlátható módon, egy helyre gyűjtjük össze.

Teljes, hivatalos név: ÉLETJAVÍTÓ SZÖVETSÉG; rövidített név: ÉSZ.

Szervezeti forma, jogállás: egyesület
(“Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.” – Ptk. 3:63. § (1) bekezdés)

Székhely és levélcím: 1202 Budapest, Felvidék u. 39. (Székhelyünk magánház, ott nyilvános ügyfélfogadást egyelőre nem tartunk. Személyes találkozásra, ügyintézésre egyeztetett helyen és időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.)

Felelős vezető, törvényes képviselő: dr. Szelid Zoltán ügyvezető

Alapítás helye és éve: Budapest, 2005.

Országos nyilvántartási szám: 0100/60853/2005/2100000704733

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék;
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0011734

Statisztikai számjel: 18256237-9499-517-01

Adószám: 18256237-1-43

Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú

Bankszámlaszám: 12100011-17601531 (Gránit Bank)