ALKOSSUNK AZ ÉLETÉRT!

A pályázat célja, tartalma

A pályázat célja alkotó emberek, közösségek életjavító művei, alkotásai nyilvánosság előtti megjelenésének támogatása, az Életjavító Szövetség elektronikus felületein való megjelentetés, illetve ajánlás útján. A pályázatra alapvetően az alábbi műfajokban, megjelenési formában várunk műveket:
– írásművek: novellák, elbeszélések, versek, ismeretterjesztő vagy szemléletformáló írások;
– rajzok, grafikák, festmények;
– térbeli alkotások: szobrok, használati- és dísztárgyak;
– kép- és hangfelvételek, különösen kisfilmek, animációk, zeneművek, fényképek, 

A további rész kidolgozás alatt, egy kis türelmet kérünk

 

A pályázat elbírálásának elsődleges szempontjai
– az Életjavító Szövetség célrendszerébe illeszkedő célkitűzés, valamint
– a kitűzött célok realitása, megvalósíthatósága.
Nem kizáró ok, ha a pályázati anyag kezdetleges, kidolgozatlan, inkább csak elképzeléseket tartalmaz.

A pályázók köre, a pályázat benyújtásának módja

A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be
– már meglévő közösségek, szolgálatok képviseletében eljáró, vagy
– közösséget, szolgálatot létrehozni kívánó,
a magyar nyelvet ismerő, cselekvőképes (tehát 18. életévet betöltött, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt nem álló) magánszemélyek.

A  pályázat benyújtási határideje: folyamatos.

A pályázat benyújtásának módja, folyamata:
1. Az alábbi Pályázati lapot kérjük géppel vagy kézzel (jól olvadhatóan) kitölteni, és eredeti aláírással ellátni (ez a szigorú adatvédelmi jogszabályok miatt, az adatkezelési hozzájárulás érvényessége érdekében fontos). Ha valamelyik kérdésre nem tud válaszolni, nyugodtan hagyja ki!

2. Az aláírt Pályázati lapot szíveskedjék megküldeni részünkre
– postán, az Életjavító Szövetség, 1202 Budapest, Felvidék u. 39. címre, vagy
– beszkennelve, elektronikusan az eletjavito.szoveteseg@gmail.com email-címre!