NEVELŐCSALÁDOK ÉLETJAVÍTÓ KÖZÖSSÉGE

A nevelőcsalád természeténél fogva egy életjavító emberi közösség, hiszen olyan gyermekeknek ad nélkülözhetetlen értékeket – szerető családot, kötődést, biztonságot, felkészítést az életre – akiknek ezt természetes, biológiai családjuk valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani.
A nevelőszülők, a nevelt gyermekek és a nevelőszülők vér szerinti gyermekei azonban sok olyan nehézséggel, problémával néznek szembe, amelyekre más emberek, családok még csak nem is gondolnak.     

A Nevelőcsaládok Életjavító Közössége keretében a nevelőcsaládban élő emberek – nevelőszülők, nevelt gyermekek, utógondozottak, nevelőcsaládban élő vér szerinti gyermekek  – számára szeretnénk megértő és egymást kölcsönösen támogató közösséget teremteni. Ugyancsak szívesen látjuk e közösségben mindazokat az embereket, akik segíteni szeretnék a nevelőcsaládok életét, a nevelőszülők munkáját.

Ez a közösség az érintettek érdekében meglehetősen zárt, bizalmas voltát igyekszünk minden eszközzel fenntartani:
– a csatlakozás feltételeiként meggyőződünk a valódi személyes érintettségről, illetve a segítőknél a szándék komolyságáról;
– a tagok titoktartási nyilatkozatot tesznek;
– a tagok személyét, körét, problémáit teljes diszkrécióval kezeljük;
– a csoport kapcsolatait zárt internetes felülettel támogatjuk.

A csatlakozás szándékát a Kapcsolat / Írjon nekünk! c. oldalon megadottak szerint kérjük jelezni.

Mindazokat, akik szeretnék közelebbről megosmerni a nevelőcsaládok életét, gondolkoznak azon, hogy segítő tagnak jelentkeznének, vagy netán nevelőszülőnek jelentkeznének, szeretettel várjuk a Jó tudni / A nevelőcsaládok különös élete című oldalunkon.