ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(A fontos tájékoztató adatokat zöld, a figyelmeztetéseket, szabályokat piros betűkkel emeltük ki.)

Az adatkezelést végző szervezet neve: ÉLETJAVÍTÓ SZÖVETSÉG, székhelye és levélcíme: 1202 Budapest, Felvidék u. 39.

Az adatkezelésért is felelős vezető: Dr. Szelid Zoltán főtitkár (email: dr.szelid.zoltan@gmail.com)

A honlap címe: www.eletjavito.hu – biztonságos kapcsolatra alkalmas (SSL tanúsítvánnyal rendelkezik).

Fontos: a birtokunkba jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeljük, hatósági, bírósági eljárás esetén azonban orvosi, egyházi, ügyvédi vagy egyéb titoktartási kötelezettség nem mentesít minket a tanúzási kötelezettség alól!

A honlap domain-regisztrációs és tárhelyszolgáltatója:
DotRoll Kft. Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148; honlap: https://dotroll.com/hu; tel.: (1) 432 3232

A személyes adatok gyűjtésének köre és célja

Tagjainkról, együttműködőinkről, önkénteseinkről, támogatottainkról és a velünk szerződéses kapcsolatba lépőkről a következő személyes adatokat tatjuk nyilván:
– természetes személyazonosító adatok – név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím;
– elérhetőségi adatok – értesítési cím, elektronikus levélcím,
– szükség szerint: adóazonosító jel, vállalkozói adatok, bankszámlaszám,
– az együttműködés, szolgáltatás, támogatás szempontjából lényeges, további adatok – pl. képzettség / szakértelem, a támogatás indokoltságát alátámasztó információk.
Az adatokat minden esetben az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulásával tartjuk nyilván, a jogviszony megszűnését követő év végétől öt évig, a jogok gyakorlásának, kötelezettségek teljesítésének érdekében.
Az adatkezelést megfelelően felkészített emberek végzik, a biztonságos adatkezelésre alkalmas eszközökkel, és azokat csak a szükséges körben és mértékben tesszük ismertté.

A hozzánk forduló emberek személyes adatait csak akkor vesszük nyilvántartásba,  szerződéses vagy egyéb jogviszony létesítése várható.

A hagyományos és az elektronikus leveleket szükség esetén az illetékes munkatársunkhoz továbbítjuk ügyintézés, válasz, segítségnyújtás céljából.

A telefonbeszélgetésekről hangfelvételt nem készítünk, feljegyzést is csak akkor, ha az a további ügyintézés szempontjából indokolt.   

Fontos, hogy a ha információt ad meg vagy, küld számunkra, minden esetben legyen tekintettel a következőkre:

  • a vallási, világnézeti, egészségügyi, bűnügyi adatok különösen érzékenyek, nyilvánosságra vagy rossz kezekbe kerülésük esetén súlyos hátrányt okozhatnak az érintetteknek;
  • emiatt az ilyen adatokat különös törvényi védelem illeti meg, (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról),  és szervezetünk is különös gondossággal, bizalmasan kezeli azokat;
  • alapvetően mindenki csak a saját személyes adataival rendelkezhet, kérjük, hogy mások személyes adatait tartalmazó üzenetet, hozzászólást ne küldjenek, mert azokat kénytelenek vagyunk törölni! A személyes adatok közlése helyett általános megnevezéseket (pl. a “testvérem”, “szomszédom”, “főnököm”) ajánlunk alkalmazni.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média, “sütik”

Amennyiben regisztrált felhasználó tölt föl képet a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Tagsági, szerződéses vagy egyéb jogviszony esetén az adatokat a jogviszony megszűnését követő év végétől öt évig őrizzük meg.

A hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik az érintett személy az adataival kapcsolatban?

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hogyan kezeljük az adatokkal kapcsolatos, nem kívánt eseményeket, “adatvédelmi incidenseket”?

A személyes adatoknak az érintett engedélye nélküli nyilvánosságra kerülése esetén minden lehetséges intézkedést megteszünk a nyilvános hozzáférés mielőbbi megszüntetésére.

Ha a személyes adatok illetéktelen kezekbe kerülnek, a jogosulatlan adatkezelés jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett kérjük az adat törlését. Ha az érintett személy vagy szervezet az ebben való együttműködést megtagadja, az illetékes hatóságokhoz fordulunk.

Az adatvédelmi incidensről az érintetteket a tudomásunkra jutáskor a lehető legrövidebb időn belül értesítjük, és lehetőségeink keretei között segítséget nyújtunk az esemény következményeinek elhárításában, enyhítésében.