KÖZÖSSÉGEK, SZOLGÁLATOK BEFOGADÁSA

A pályázat célja, tartalma

A pályázat célja az Életjavító Szövetség célrendszerébe illeszkedő céllal működő vagy létrehozni kívánt közösségek, szolgálatok befogadása, jogi, szervezeti, gazdálkodási hátterének biztosítása, különös tekintettel
– az arculat, elektronikus megjelenés támogatására,
– a szabályozási rendszer kialakításának segítésére,

– pályázati összegek elnyerésének lehetőségére,
– adományok, Szja 1 % felajánlások fogadására, illetve a számlaképességre.

A pályázat értelmezésében
– közösség: legalább öt fő (de bármilyen magas létszám is lehet, kortól, nemzetiségtől függetlenül), akik a közösségnek, illetve a közösség tagjainak társadalmi igényei kielégítése érdekében működnek együtt (pl. baráti kör, szakkör, túracsoport, stb.)
– szolgálat: legalább két fő, akik együttműködésükkel elsősorban rajtuk kívülálló társadalmi igényt kívánnak kielégíteni (pl. ismeretterjesztő, családvédelmi, környezetvédelmi feladatokat látnak el); illetve az ilyen célt szolgáló egyéni kezdeményezés, társadalmi szerepvállalás.
Fontos, hogy a közösség és a szolgálat fogalmat nem kell elhatárolni, olyan csoportokat is szívesen befogadunk, támogatunk, amelyek a belső és a külső igények kielégítésére egyaránt törekednek (pl. művészcsoportok).

A pályázat elbírálásának elsődleges szempontjai
– az Életjavító Szövetség célrendszerébe illeszkedő célkitűzés, valamint
– a kitűzött célok realitása, megvalósíthatósága.

Nem kizáró ok, ha a pályázati anyag kezdetleges, kidolgozatlan, inkább csak elképzeléseket tartalmaz.

A pályázók köre, a pályázat benyújtásának módja

A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be
– már meglévő közösségek, szolgálatok képviseletében eljáró, vagy
– közösséget, szolgálatot létrehozni kívánó,
a magyar nyelvet ismerő, cselekvőképes (tehát 18. életévet betöltött, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt nem álló) magánszemélyek.

A  pályázat benyújtási határideje: folyamatos.

A pályázat benyújtásának módja, folyamata:
1. Az alábbi Pályázati lapot kérjük géppel vagy kézzel (jól olvadhatóan) kitölteni, és eredeti aláírással ellátni (ez a szigorú adatvédelmi jogszabályok miatt, az adatkezelési hozzájárulás érvényessége érdekében fontos). Ha valamelyik kérdésre nem tud válaszolni, nyugodtan hagyja ki!
2. Az aláírt Pályázati lapot szíveskedjék megküldeni részünkre
– postán, az Életjavító Szövetség, 1202 Budapest, Felvidék u. 39. címre, vagy
beszkennelve, elektronikusan az eletjavito.szoveteseg@gmail.com email-címre!

Palyázáti lap a Közösségek, szolgálatok befogadása című pályázathoz