ÉLETJAVÍTÓ MŰVÉSZET

Az Irodalom, művészet című honlap-fejezetünk lapjain olyan irodalmi műveket, művészeti alkotásokat jelentetünk meg, amelyek  mondanivalójukkal, szépségükkel, vagy bármilyen más okból valódi életjavító értéket hordoznak magukban és adnak át.

Szerzőik mindegyikére igaz, hogy
– a szó legnemesebb értelmében amatőrök, tehát egyrészt nem híres, befutott művészek, másrészt szívből, az alkotás öröméért vagy mondanivalójuk fontosságának tudata miatt alkotnak;
– magyarok, tehát magyar szívvel alkotnak, magyar nyelven írnak, elsősorban magyar embereknek;
– műveik e honlapon való megjelentetéséhez ingyenesen járultak hozzá.

A honlaprészben megjelentetett irodalmi művek, műalkotások mindegyikére igaz, hogy
– valódi életjavító értékkel rendelkeznek (ez számunkra fontosabb szempont, mint a klasszikus értelemben vett művészeti érték, bár az utóbbit sem hanyagoljuk el);
– eredeti művek (tehát nem műfordítások vagy feldolgozások);
– mentesek az aktuálpolitikai kérdésektől, véleménynyilvánítástól.

Szívesen fogadjuk mindazon alkotók jelentkezését, akik a fenti szempontoknak megfelelően, szívesen látnák honlapunkon műveiket.

Szeretnénk itt ismételten és különösen felhívni a figyelmet a szerzői jogokra! A honlapon való megjelenés csak a művek elolvasását,megismerését, megtekintését szolgálja, azokat máshol megjelentetni, bármilyen formában sokszorosítani csak a szerző előzetes engedélyével, az írásművekből idézni pedig csak a vonatkozó szabályok betartásával szabad! (A szerzőkkel való kapcsolatfelvételben kérésre segítséget nyújtunk.)

Jó szórakozást, műélvezetet, épülést kívánunk.