A TŰZOLTÓ TANÁCSAI

A tűzmegelőzéssel és a tűz esetén követendő, helyes magatartással kapcsolatos ismereteink az életünket és szeretteink életét óvhatják, menthetik meg! Összeállításunkban első részében, Előzzük meg a tűzeseteket! címmel a legfontosabb tűzmegelőzési szabályokat ismertetjük röviden, érthetően és gyakorlatiasan, második részében pedig, (a régi gyermekének refrénjét idéző) Tűz, tűz! Tűz, tűz! címmel a tűz esetén követendő magatartást, a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat és veszélyeket, tilalmakat írjuk le, esetenként egy-egy kisfilm hivatkozásával.
Összeállításunk készülőben van, folyamatosan írjuk, bővítjük – azonban közzé tesszük, ami már elkészült, hátha valakit éppen ez véd meg a bajtól.

 

ELŐZZÜK MEG A TŰZESETEKET!

A tűzmegelőzés két fő célja a tűzesetek megelőzése (ne legyen baj), illetve tűz esetére a tűzoltás, menekülés, mentés feltételeinek biztosítása (ha megvan a baj, minél kisebb legyen). Ez mindenkinek az érdeke és kötelessége – természetesen eltérő módon és mértékben. Itt most elsősorban olyan tanácsokat osztunk meg, amelyek a legtöbb ember számára számára hasznosak és megszívlelendők.

Értelem és szakértelem

Az élet minden területén, így a tűzesetek megelőzésében is rendkívül fontos az értelem és a szakértelem – és az is, hogy jól meg tudjuk különböztetni, mikor melyikre van szükségünk. Sokat tehetünk biztonságunkért “laikusként” is, személyes élet-tapasztalattal, leleményességgel, odafigyeléssel; de van, amikor szakemberhez kell fordulnunk.

“Suszter a kaptafánál” – avagy ne tegyük azt, amihez nem értünk!
A magyar virtushoz hozzá tartozik, hogy mi mindenhez értünk – vagy ha valamihez mégsem, a szakértelem hiányát vállalkozókedvvel és bátorsággal pótoljuk. Ez gyakran hasznos és takarékos, egyes esetekben azonban végzetes is lehet! A balesetveszély mellett a szakszerűtlen villanyszerelés, ívhegesztés tűzveszélyt, a gázszerelvények, gázkészülékek szerelése, karbantartása és a lánghegesztés pedig robbanásveszélyt is okozhat a szakmai és biztonsági szabályok betartásának hiányában! Ez a felsorolás bőséges, de közel sem teljes. Az ilyen típusú munkákat szakemberre bízni nem puhányság, hanem bölcs óvatosság.

A tűzvédelmi szakember segítsége
A képzett tűzvédelmi szakember szolgálatai minden közintézményben, üzletben, ipari és mezőgazdasági létesítményben rendkívül hasznos (és nem utolsó sorban: megfizethető).  Nagyobb, veszélyesebb vállalkozások számára a jogszabály kötelezően is előírja a tűzvédelmi szakember alkalmazását vagy szolgáltatásainak igénybevételét,  bizonyos szolgáltatásokat – pl. tűzvédelmi szabályzat készítését – pedig szintén csak  tűzvédelmi szakember végezhet. Tűzmegelőzési Szolgálatunk szívesen ad tájékoztatást ezekben a kérdésekben, sőt, magas színvonalon és kedvező árszabással vállalja a szükséges szolgáltatásokat is.

Az elektromosság biztonsága
Az elektromos áram korunk emberének nélkülözhetetlen közszolgáltatása. Hasznossága mellett azonban számolnunk kell a veszélyeivel is: az elektromos áram nemcsak áramütést, de bizony tüzet is okozhat – sőt, napjaink egyik legjellemzőbb tűzkeletkezési oka az elektromos hiba.
A jogszabály a lakások, családi házak kivételével csaknem minden létesítményre vonatkozóan előírja az elektromos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát. Fontos, hogy az arra kötelezettek ezt a felülvizsgálatot elvégeztessék, az arról készült jegyzőkönyvet, minősítő iratot figyelmesen elolvassák és a megállapított hiányosságokat megszüntessék!

A lakásokban is érdemes azonban odafigyelni az elektromos berendezések biztonságára:
– Csak megbízható helyen vásárolt, kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezést használjunk – és csak rendeltetésszerűen!
– Ne halmozzuk össze a hosszabbítókat és az elosztókat, mert túlterhelhetjük vele a rendszert!
– Ha nem vagyunk villanyszerelők, ne bontsuk meg a dugaszolóaljzatokat, kapcsolókat, elosztódobozokat, vezetékeket!
– A felcsévélt vezetékeket fektessük ki, mielőtt használjuk! Nagyobb teljesítményű, vagy sokáig működtetett gépek használata során a felcsévélt vezeték felmelegszik és tüzet okozhat.
Sürgősen hívjunk villanyszerelőt, ha valamely kapcsolónál, dugaszolóaljzatnál furcsa szagot (úgynevezett “amperszagot”), melegedést vagy szokatlan zúgást, sistergő hangot észlelünk!

Süssünk, főzzünk, fűtsünk biztonságosan!
Életünkhöz természetes módon hozzátartozik a sütés, főzés, fűtés, amelyeket egy kis odafigyeléssel igazán biztonságossá tehetünk. Itt is fontos a kifogástalan állapot, és a szakszerű használat.
– Az ételt – különösen a zsírt, étolajat, illetve a magas zsír- vagy étolaj-tartalmú ételeket – ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyen, sütőben!
– A gázüzemű fűtőberendezéseket minden fűtési szezon előtt ellenőriztessük és tisztíttassuk ki szakemberrel!
– A kemencéket is csak szakember készítheti!

Szerencsét hoz a kéményseprő?
A kéményseprő talán nem hoz mindig szerencsét – de szakértelmével súlyos bajoktól óvhat meg minket! Jelenleg a családi házaknál nem kötelező igénybe venni a kémény-ellenőrzést, de kétévente itt is érdemes megrendelni (ráadásul a lakosság számára a szolgáltatás ingyenes)!
A kéményben lerakódó korom, még inkább a nem megfelelő tüzelőanyagok (pl. fenyőfa, bútorlap, netán műanyag) égéséből szármaró lerakódások kéménytüzet idézhetnek elő. Az azonban még súlyosabb veszély, hogy a rosszul működő kéményből füst, szén-monoxid áramolhat a házba, súlyos mérgezést, vagy akár halált okozva!

 

TŰZ, TŰZ! TŰZ, TŰZ!

A víz jó oltóanyag;
kivéve, amikor nem!

Égő zsírt, étolajat ne próbáljunk vízzel oltani! A helyes oltási lehetőségekről, és a vízzel oltás megkísérlésének veszélyéről érdemes megtekinteni az Országos Tűzmegelőzési Bizottság Konyhai tűz eloltása című oktatóvideóját.

Égő épületben ne használjunk liftet!

Hamarosan folytatjuk.